16
FEB
2019

THIỀN – CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

NUÔI DƯỠNG CẢM XÚC TÍCH CỰC – CHÌA KHÓA DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG. Từ năm 2018, ETH đang triển khai một số hoạt động nhằm giúp trẻ nuôi dưỡng cảm xúc tích cực thông qua các hoạt động như thực hành chú tâm, vòng tròn chia sẻ, thực hành biết ơn thông qua dự án cây ăn quả, lá biết ơn. Vậy
Continue Reading →