09
MAR
2023

THÔNG TIN ĐẠI HỌC CHẤP NHẬN BẰNG ONLINE MỸ

THÔNG TIN ĐẠI HỌC CHẤP NHẬN BẰNG ONLINE MỸ Hiện tại con mình đã lớp 11 trường Việt Nam rồi, hết năm nay con kết thúc lớp 11 Việt Nam, tháng 8 năm 2023 là con lấy được bằng THPT Mỹ, kết thúc sớm 1 năm so với bằng Việt Nam. Con mình đã ngán ngẩm lắm với việc học theo chương trình VN, đế
Continue Reading →