01
AUG
2022

CHIA SẺ LỊCH TRÌNH TẠI MỸ NĂM 2022 – BÀI 2

CHIA SẺ LỊCH TRÌNH TẠI MỸ NĂM 2022 – BÀI 2 Nhiều mẹ Ib hỏi riêng mình cách mình tổ chức đi Mỹ cho các con trải nghiệm và trưởng thành. Nên mình xin viết lại thành 3 phần gồm: Bài 1: Lên kế hoạch và Lịch trình trải nghiệm tại Mỹ. Link: http://eth.edu.vn/2022/08/01/chia-se-lich-trinh-ta
Continue Reading →
01
AUG
2022

CHIA SẺ LỊCH TRÌNH TẠI MỸ NĂM 2022.

CHIA SẺ LỊCH TRÌNH TẠI MỸ NĂM 2022. Nhiều mẹ Ib hỏi riêng mình cách mình tổ chức đi Mỹ cho các con trải nghiệm và trưởng thành. Nên mình xin viết lại thành 3 phần gồm: Bài 1: Lên kế hoạch và Lịch trình trải nghiệm tại Mỹ. Bài 2: Công tác cần chuẩn bị cho chuyến đi Mỹ sau khi có lịch t
Continue Reading →